De leerstijlen van Kolb

bureau wat:

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen g power herunterladen. Anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag.
 

Mensen verschillen nogal in de wijze waarop ze leren pdf öffnen ohne herunterladen. Leren is op te vatten als een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen herunterladen. Kolb deed onderzoek naar verschillende manieren van leren van mensen en hij onderscheidde er vier, die hij als fasen die van elkaar afhankelijk zijn kon vastleggen appen netflix. Deze vier fasen volgen logisch op elkaar:kolb
 

1 quiz logospiel herunterladen. ervaring (wanneer je iets mee maakt)
2. reflectie (denk je na over je ervaring)
3. begripsvorming (plaats je het in perspectief) herunterladen.
4. experimenteren (bedenk je wat je er mee kan doen, nu en/of een volgende keer).
 

Het is niet nodig altijd met een concrete ervaring (bovenaan de cirkel) te beginnen herunterladen. Het is natuurlijk mogelijk de leerfasen in een andere volgorde te doorlopen of een fase over te slaan. Maar wanneer fasen worden overgeslagen of te snel doorlopen kan het het leerrendement afnemen. Ervaring doet er pas toe wanneer je er over nadenkt en inzichten worden pas echt bruikbaar als je ze uitprobeert en toetst samsung mms herunterladen nicht möglich.
 

Er zijn 4 leerstijlen te onderscheiden. Elke leerstijl is gekoppeld aan de leercyclus. Hoe leer jij het beste?

1. doener – doen en ervaren, aanpakken en doelgericht, in het diepe gegooid worden, praktisch bezig zijn
2 thunderbird kostenlos herunterladen. dromer – observeren en ervaren, verbanden leggen, fantasie, verschillende mogelijkheden bekijken
3. denker – denken en observeren, redeneren en analyseren, samenhang achterhalen, werken met modellen en systemen
4. beslisser – denken en doen, besluiten durven nemen, planmatig en doelgericht, van ideeën naar daden
 

Kolb heeft ontdekt dat mensen de neiging hebben vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al goed in zijn wie kann man von youtube musik herunterladen. Volgens Kolb moet je je dus juist richten op de stijlen en fasen waar je niet of minder goed in bent. Op die manier kom je met alle fasen in aanraking en vergroot het leerrendement.
 

Wat is jouw voorkeursstijl en welke zou je dus eigenlijk eens moeten oppakken om tot een optimaal leerresultaat te komen?
 

Share