wat: disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze hele website herunterladen. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

E-mail

De inhoud van e-mailberichten die door mij worden verstuurd, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim excel kostenlos herunterladen windows 7. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u zijn terechtgekomen, dan verzoek ik u vriendelijk dit bericht te retourneren aan info@bureau-wat.nl en het bericht uit uw mailbox te verwijderen herunterladen.

Wij gebruiken een cookie voor: 

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur van elke bezoeker op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik herunterladen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Ik besteed veel aandacht aan deze site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is herunterladen. Ik aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij bureau wat: of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal aan mij beschikbaar hebben gesteld herunterladen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bureau wat:. Wanneer u van mening bent dat bureau wat: op enigerlei wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht(en), neem dan contact op zodat we hiervoor een oplossing kunnen vinden

 

Onder de naam bureau wat: in voorgaande tekst wordt bedoeld:
bureau wat:, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 51762552 webex recordings.

Privacy statement

bureau wat: verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Via deze link kunt u onze privacyverklaring lezen textbooks for free.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met mij op herunterladen.